Demag AC80-1

Vår DEMAG Mobilkran finns i en återförsäljares lager i din begäran.

Undersök specifikationer av enheten och göra en ordentlig val.

Produktionsåret är 1998.

Detaljerna om motoreffekt, växellåda och utsläppsklass är följande: motor: Mercedes Benz.

Enhetens placering är i Sverige.

Vi värdesätter din tid och garanterar ett individuellt förhållningssätt.

Lycka till i din behandlar A-Maskin International AB!

Kontakta

A-Maskin International AB