DEMAG TC 280

Kontrollera tekniska data på enheten, plockade ut från katalogen av DEMAG mobilkran.

Kontrollera genom specificeringen av enheten och, om det behövs, kontakta återförsäljaren.

Fordonet har tillverkats i 1974.

Parkering är i OSLO, Norge.

Vi värdesätter din tid och garanterar ett individuellt förhållningssätt.

Prova kundorienterad service, som tillhandahålls av A-Maskin AS.

Kontakta

A-Maskin AS