KATO KR250

Kontrollera tekniska data på enheten, plockade ut från katalogen av KATO mobilkran.

Undersök specifikationer av enheten och göra en ordentlig val.

Denna kommersiella transportenhet tillverkades i 1998.

Körsträcka är 48000 km.

Timmars användning: 8900.

Parkering är i OSLO, Norge.

Vi värdesätter din tid och garanterar ett individuellt förhållningssätt.

Prova kundorienterad service, som tillhandahålls av A-Maskin AS.

Kontakta

A-Maskin AS