Maeda MC305C-3

Kontrollera tekniska data på enheten, plockade ut från katalogen av Minikran.

Titta på tekniska data på enheten.

Denna kommersiella transportenhet tillverkades i 2019.

Nyttolasten är 2980 kg.

Maskintimmar: 635.

Enhetens placering är i Sverige.

Vår villiga att hjälpa grejer är redo att dela expertkunskap och kompetent rådgivning.

Våra kunders tillfredsställelse har alltid varit vår högsta prioritet.

Kontakta

A-Maskin International AB